Uroczystość odsłonięcia
tablicy pamiątkowej

23 stycznia 2006r. odbyło się uroczyste
odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu

Na uroczystość przybyli:
-
JEGO EMINENCJA KS. KARD. JÓZEF GLEMP - PRYMAS POLSKI
-
KS. PRAŁAT FRANCISZEK RESIAK
- KS. MACIEJ KUCZYŃSKI - PROBOSZCZ P. pw. Św. MAŁGORZATY - KOŚCIELEC
-
LEONARD MACIEJEWSKI - STAROSTA INOWROCŁAWSKI
-
URSZULA IWICKA - PRZEW. RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
-
WIESŁAW KOŃCZAL - BURMISTRZ PAKOŚCI
-
RYSZARD KUFLEWICZ - PRZEW. RADY MIEJSKIEJ PAKOŚCI
-
GRAŻYNA ZYGMAŃSKA - DYREKTOR ZPO im. ARMII KRAJOWEJ - KOŚCIELEC
-
ANNA URBAŃSKA - RADA RODZICÓW PRZY ZSP
-
JADWIGA WEBER - RADA RODZICÓW PRZY ZSP
-
JANUSZ DUL- RADA RODZICÓW PRZY ZSP
-
BERNARD BŁASZAK - SOŁTYS - KOŚCIELEC
-
EDWARD MORAWSKI

fot. 01 fot. 02 fot. 03 fot. 04 fot. 05 fot. 06 fot. 07 fot. 08
fot. 09 fot. 10 fot. 11 fot. 12 fot. 13 fot. 14 fot. 15 fot. 16
fot. 17 fot. 18 fot. 19 fot. 20 fot. 21 fot. 22 fot. 23 fot. 24
fot. 25 fot. 26 fot. 27 fot. 28 fot. 29 fot. 30 fot. 31 fot. 32
fot. 33 fot. 34 fot. 35 fot. 36 fot. 37 fot. 38 fot. 39 fot. 40
fot. 41 fot. 42 fot. 43 fot. 44 fot. 45 fot. 46 fot. 47 fot. 48
fot. 49 fot. 50 fot. 51 fot. 52 fot. 53 fot. 54 fot. 55 fot. 56
fot. 57 fot. 58 fot. 59 fot. 60 fot. 61 fot. 62